Activiteiten Wetteksten Spreekbeurten Foto's Links Contacts

 Home
 

Contacts

 
 
  KB 19 december 2014 vastlegging organisatie brandpreventie in de zones.

Download

 
       
  KB 19 december 2014 maatschappelijke zekerheid arbeiders - operationaliteitspremie.

Download

 
       
  KB 5 december 2014 uitvoering art 207 vd wet 15 mei 2007 leden administratief personeel zones.

Download

 
       
  KB 23 augustus 2014 vaststelling inventaris (on)roerende goederen van gemeenten ivm zones.

Download

 
       
  KB 23 augustus 2014 adm. statuut ambulancepersoneel HZ dat geen brandweerman is.

Download

 
       
  KB 23 augustus 2014 bezoldigingsregeling ambulancepersoneel HZ dat geen brandweerman is.

Download

 
       
  KB 4 augustus 2014 modaliteiten uitvoering door provincie opdrachten ten gunste van

Download

 
  hulpverleningszones.    
       
  KB 10 juni 2014 mandaattoelage commandant hulpverleningszone.

Download

 
       
  KB 25 april 2014 definitie functie profiel directeur dispatching 112-centra.

Download

 
       
  KB 25 april 2014 minimale adm. en operation. functies die hulpverleningszones moeten oprichten.

Download

 
       
  KB 25 april 2014 tot wijziging bijlagen 2 en 3 van KB 6 mei 1971 modelreglementen.

Download

 
       
  KB 24 april 2014 minimale inhoud en structuur meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.

Download

 
       
  KB 19 april 2014 administratief statuut operationeel personeel zones.

Download

 
       
  KB 19 april 2014 administratief statuut van operationeel personeel hulpverleningszones.

Download

 
       
  KB 19 april 2014 algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

Download

 
       
  KB 19 april 2014 bezoldigingsregeling operationeel personeel hulpverleningszones.

Download

 
       
  KB 19 april 2014 verdeelsleutel bijkomende dotatie aan zones.

Download

 
       
  Wet van 19 april 2014 bepaalde aspecten vd arbeidstijd operationele beroepsleden zones.

Download

 
       
  KB 26 maart 2014 functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone.

Download

 
       
  KB 14 oktober 2013 vastst. inhoud en minimale voorwaarden v.d. risicoanalyse cfr art. 5 wet 15 Download  
  mei 2007 Civiele Veiligheid.

 

 
       
  KB 30 aug 2013 minimale normen PBM's BW.

Download

 
       
  KB 10 juli 2013 berekening aantal stemmen zoneraadslid.

Download

 
       
  KB 21 jan 2013 wijziging bijlagen 2 & 3 KB modellen - brandweerdiensten leeftijd 65.

Download

 
       
  KB 10 nov 2012 snelle adequate hulp 1.

Download

 
       
  KB 10 nov 2012 snelle adequate hulp 2.

Download

 
       
  KB 12 sept 2012 houdende federale dotatie toegekend aan de prezones.

Download

 
       
  Wet 3 aug 2012 tot wijziging wet 15 mei 2007 betreffende wet Civiele Veiligheid.

Download

 
       
  KB 28 april 2011 subsidies voor de OPZ - vervang KB 16 januari 2011.

Download

 
       
  KB 16 januari 2011 subsidies aan gemeenten opererationele prezone.

Download

 
       
  Wet 26 april 2010 wijziging artikel 106 van Wet Civiele Veiligheid.

Download

 
       
  KB 2 februari 2009 afbakening hulpverleningszones.

Download

 
       
  KB 2 februari 2009 begeleidingscommissie Civ. Veiligheid.

Download

 
       
  KB 4 maart 2008 samenstelling & werking comités zones.

Download

 
       
  Wet 15 mei 2007 - met laatste aanpassing dec 2013.

Download

 
       
  Wet 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid - KB wijzigingen 21 dec 2013.

Download

 
       
  Wet 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid.

Download

 
       
  Wet 15 mei 2007 betreffende CV - wijziging 28 april 2010.

Download

 
       
  Wet 31 december 1963 - aangepast met Wet op Civ Veiligheid.

Download

 
       
  MO van 10 juli 2013 betreffende SAH in toepassing van het KB van 10 nov 2012.

Download

 
       
  MO in BS 12 sept 2012 over Hervorming Civiele Veiligheid.

Download

 
       
  MO 2007 08 09 betr org hulpverl principe snelste adeq hulp.

Download

 
       
  Bijlage 1 Ontwerp OPZ-overeenkomst Prezone.

Download

 
       
  Bijlage 2 Overeenkomst betreffende SAH.

Download

 
       
  Bijlage 3 Aanbevolen technische normen.

Download

 
       
  Bijlage 4 Technische fiche Brandpreventieadviseur.

Download

 
       
  Brief Minister BZ ivm oprichting prezones.

Download

 
       
 

24 december 1992 KB, Brand eenvoudige risico.

Download

 
       
 

Artikel 1734 uit het Burgerlijk wetboek, huuraansprakelijkheid.

Download

 
       
 

KB 1 februari 1988.

Download  
       
 

KB 14 maart 1995.

Download  
       
 

KB 16 januari 1995.

Download  
       
 

Wet Franchimont.

Download  
       
 

Wet op de landverzekeringsovereenkomst 25-06-1992.

Download  
       
 

Wet van 30 juli 1979, preventie van brand en verzekering.

Download  
       
       
       
       
       
 

                                                                                         vzw FAIP - Minister Lefevrelaan 19 - 8500 KORTRIJK                                           © Ken Callebaut