Activiteiten Wetteksten Spreekbeurten Foto's Links Contacts

 Home
 
 Het bestuur van vzw FAIP heet U welkom op onze website.
 

 
 

FAIP staat voor Flanders Arson Investigation and Prevention vzw. Onze vereniging bestaat reeds sinds 12 mei 1988 en heeft als doelstelling alle actoren bij brandonderzoek, preventie en aanverwante risico's bij elkaar te brengen.

Deze website is één Forum dat nog in opbouw is en dit steeds zal blijven. Deze materie leeft en de techniek en de oorzaken van brand volgen elkaar. De maandelijkse studieavonden of de studiedagen zijn een tweede forum en zorgen ervoor dat de leden rond de tafel een onderwerp kunnen uitdiepen of elkaars kennis kunnen uitwisselen. Dit impliceert echter niet dat het hoofddoel het opsporen is van fraude doch enkel dat er bij de leden ook alertheid is. Het maatschappelijk belang en het economisch belang gekoppeld aan het onderkennen en voorkomen van deze oorzaken is immers niet onbelangrijk.

Aangezien onze doelstelling maar geslaagd is als de deelnemers aan het proces zich thuis voelen is het aanbod uiteraard af te stemmen.

Wij hopen dan ook met U deze website brandgerelateerde materie uit te kunnen bouwen zodat de kennis nog beter toegankelijker is.

Als we door het gezamenlijk werken een aantal slachtoffers kunnen voorkomen dan zijn we al een heel stuk op de goede weg.

Met vriendelijke groeten

De voorzitter

 
 
     
 

free web stats
     
 

2024 FAIP - Privacy policy -

  Last updated on 11/06/2024                                         vzw FAIP - Minister Lefevrelaan 19 - 8500 KORTRIJK                                                Ken Callebaut