Activiteiten Wetteksten Spreekbeurten Foto's Links Contacts

 Home
 

Activiteiten

     
 

    - Programma 2017  -

 
         
 

21 DECEMBER 2017

Onderwerp :
Regelgeving en calamiteiten bij verwarmingsketels – de gebruikte normen in België, over de conversieplannen aardgas en allerlei technische mankementen bij verwarmingsketels.

Spreker : dhr Patrick DE PAEP, zaakvoerder van DE PAEP SERVICES, installateur van CV-installaties.
Locatie : PCVO Scheldeland, Opleidingscentrum Campus Durmelaan 34A te 9160 Lokeren
Nabespreking : Restaurant De Lekkerbek, Heidekapelstraat 32 te 9250 Waasmunster

   
         
         
 

23 NOVEMBER 2017

Sprekers Dr. Bertrand RENARD, Professor Faculteit Recht en Criminologie UCLouvain en Onderzoeker van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC, OD Criminologie) en zijn collega Mevr.Caroline STAPPERS hebben ons ingewijd in de nieuwe wet dd. 10 april 2014 in verband met de oprichting van een Nationaal Register en databank voor Gerechtsdeskundigen.
De inwerkingtreding dateert van 01 december 2016. Een overgangsperiode van 5 jaar is voorzien voor reeds actieve deskundigen.
Locatie presentatie en nabespreking : De Lekkerbek, Heidekapelstraat 32 - 34 te 9250 Waasmunster
 

   
   


 

   
         
         
 

19 OKTOBER 2017

Onderwerp : Firma POUJOULAT is Europees marktleider in metalen rookkanalen en dakuitgangen.
Op het programma staat een toelichting over appartementsgebouwen op de agenda.
Actuele items zoals brandveiligheid, renovatie en nieuwe wetgeving worden uitvoerig toegelicht evenals de typische rookgasafvoertechnieken in concreto.

Spreker : dhr Bruno HAEMERS, Sales Director POUJOULAT Heating & Power Benelux
Locatie en nabespreking : Restaurant De Lekkerbek, Heidekapelstraat 32 te 9250 Waasmunster

 

   
   


 

   
    Het Belgische filiaal, Poujoulat BeLux, te Nijvel (6000m² bebouwde oppervlakte), maakt deel uit van de Groep sinds 1991. Poujoulat BeLux voldoet aan de ISO-norm 9001 (Kwaliteit) en 14001 (Milieu). Poujoulat commercialiseert en distribueert een geheel aan productgamma’s in België en het Grootherogdom Luxemburg die elk een oplossing bieden voor :

-kachels, haarden en ketels met natuurlijke trek
-gesloten ketels type C
-collectieve gebouwen
-tertiair en industrie
-ventilatie

In de gebouwen te Nijvel, fabriceert Poujoulat BeLux onder andere de Aspirotor-rookafzuiger en flexibele kanalen in aluminium.
Poujoulat Belux beschikt er over een theoretisch en praktisch opleidingscentrum waar ze elk jaar verschillende professionele installateurs en voorschrijvers uit België en Luxemburg ontvangt.

Link naar de presentatie: klik hier
   
         
         
 

21 SEPTEMBER 2017

Onderwerp : de NIEUWE BOUWNORMEN en WETTELIJKE IMPLICATIES :
Wat zijn de nieuwe bouwnormen na (brand)schade?
Quid aanpassen van een gebouw aan deze nieuwe normen na schade ?
Wat zijn de wettelijke verplichtingen na schade ?
Is er dekking in de brandpolissen ?

Sprekers : Ir. STAF CANNAERTS, expert en ere voorzitter GEBCAI en Ir DIETER DELBARE, expert en architect.
Locatie presentatie en nabespreking : GOSSET Hotel, A. Gossetlaan 52 te 1703 Groot Bijgaarden
 

   
   

                                                                

   
         
         
 

15 JUNI 2017

Onderwerp : nieuwe bouwstijlen en de daaraan gekoppelde nieuwe interventie- en brandblustechnieken bij de brandweer. Termen zoals PPV (positive pressure ventilation), PPA (positive pressure attack) en transitional fire attack werden uitvoerig toegelicht.
Dit heeft ook repercussies naar het schadepatroon zodat kennis hiervan primordiaal is voor een correct oorzakenonderzoek.

Spreker : Majoor Gert BAX, Brandweerofficier Hulpverleningszone TAXANDRIA
Locatie en nabespreking : de Golfclub te 9120 Kallo, Singelweg 2.
 

   
   

                                                                

   
         
         
 

18 MEI 2017

Onderwerp : de werking van het labo van de Federale Gerechtelijke Politie, dit zowel op de plaats van het delict als in het onderzoekslabo zelf.
Volgende items (niet limitatief) kwamen aan bod : hoe wordt een perimeter bepaald, hoe en waar worden vingerafdrukken genomen, waar worden monsters genomen?

Sprekers en demo : Peter VOORTMANS, commissaris van de FGP en hoofd van het labo van FGP Limburg.
Na deze presentatie heeft Koen MIERMANS een korte demo gegeven met zijn 'trouwe viervoeter en brandhond'.
Locatie : Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105 te Genk (afrit 32 E314)
 

   
                                                                             
    Koen Miermans met zijn brandhaardendetectiehond.    
         
         
 

20 APRIL 2017

Onderwerp : " verantwoorde houtsoortenkeuze voor binnen en buitentoepassingen".
De inhoud van de presentatie richtte zich vooral op de technische achtergrond bij de keuze van een houtsoort in functie van het beoogde gebruik. Hierbij werden een reeks houtsoorten( uit gematigde- en tropische streken) met hun technische kwaliteiten voor diverse gebruiken besproken.


Spreker : Professor Emeritus Marc STEVENS
Plaats van samenkomst : SALONS 't GROENHOF Wautersdreef 27 te 9090 Melle
Nabespreking ter plaatse.

   
         
         
 

23 MAART 2017

Onderwerp : De firma DEWOFIRE uit Kortrijk heeft ons de doelstellingen van het KB van 28 maart 2014 (B.S. 23.04.2014) toegelicht zoals de preventiemaatregelen om :
1. brand te voorkomen;
2. de veiligheid te garanderen van de aanwezigen bij evacuatie;
3. vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden;
4. de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
5. de tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken.
En is mijn bedrijf reeds brandveilig conform het nieuwe KB van 28 maart 2014 ?
Website : www.dewofire.be

Sprekers - toelichting : het team van Dewofire.
Locatie presentatie en nabespreking : De Lekkerbek, Heidekapelstraat te Waasmunster

 

   
                                                          
         
         
 

16 FEBRUARI 2017

Onderwerp : bedrijfsbezoek BEBAT, Walstraat 5 te 3300 TIENEN.
Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen worden eruit gehaald en opnieuw als grondstof gebruikt.
Rondleiding bij Sortbat met daarbij extra aandacht voor het thema brand. Daarnaast werd een presentatie gegeven rond de ervaringen van Bebat / Sortbat ivm batterijen en brand.
Website : www.bebat.be
Link naar de presentatie: klik hier

Sprekers en rondleiding : De heren Peter Coonen, Managing Director en Gedelegeerd Bestuurder, en Benny Van Den Steen, Field Manager, hebben ons rondgeleid en toelichting verschaft bij de verschillende processen.
Nabespreking : Restaurant Bart De Bondt, Broekstraat 9 te 3300 Tienen
 

   
                                                                             
    Peter Coonen                                                                Benny Van Den Steen     
         
         
 

19 JANUARI 2017

Onderwerp : bedrijfsbezoek NV PROMAT INTERNATIONAL, Bormstraat 24 te 2830 TISSELT. NV PROMAT is een specialist in brandveiligheid en brandbescherming en behoort tot de Etex Group.
Website : www.promat.be

Spreker - toelichting : Mevr. LIESBETH JACOBS, Ing en Technical Manager BeLux heeft ons te woord staan en heeft het gehad over de wijziging in de wetgeving sedert 01 december 2016 en meer bepaald in verband met de nieuwe Europese normen inzake passieve brandveiligheid.
Nabespreking + demo ter plaatse : “Eet-Kafee Breendonck”. Dendermondsesteenweg 309 – 2830 Breendonck.

   
   

Liesbeth Jacobs 

   
         
         
    Klik hier om terug te keren naar het actuele programma    
 

                                                                                         vzw FAIP - Minister Lefevrelaan 19 - 8500 KORTRIJK                                                  © Ken Callebaut